Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาโดยใช้รูปแบบ Akita Action ตามข้อตกลง ของ Akita Prefectural Board Of Education ประเทศญี่ปุ่น

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาโดยใช้รูปแบบ Akita Action ตามข้อตกลง ของ Akita Prefectural Board Of Education ประเทศญี่ปุ่น

นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาโดยใช้รูปแบบ Akita Action ตามข้อตกลง ของ Akita Prefectural Board Of Education ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน