Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

แสดงความยินดีในโอกาสเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเดิม ของนางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

แสดงความยินดีในโอกาสเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเดิม 

 

นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับนางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และคณะฯ และแสดงความยินดีในโอกาสเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเดิม ของนางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน