Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 

นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน