นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศนักเรียนและครูโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประชุมปฐมนิเทศนักเรียนและครูโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

  นายกำจัด  คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศนักเรียนและครูโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1