นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัด ค่าคะแนนและทำหน้าที่พิจารณาจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)ให้ลงตำแหน่งอัตรากำลัง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัด ค่าคะแนนและทำหน้าที่พิจารณาจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)ให้ลงตำแหน่งอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนดใหม่ ในสังกัดสพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2561 

  นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัด ค่าคะแนนและทำหน้าที่พิจารณาจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)ให้ลงตำแหน่งอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนดใหม่ ในสังกัดสพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนทบุรี 2