Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ให้สถานศึกษาทราบด้วยทั่วไป

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (CCI18072561.jpg)CCI18072561.jpg ส่งเสริมจัดการศึกษา33966 Kb144
Download this file (CCI18072561_0001.jpg)CCI18072561_0001.jpg ส่งเสริมจัดการศึกษา27547 Kb98
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน