Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

นโยบาย สพฐ.

ติดตามแผนปฎิบัติการ

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการติดตามเชิงประจักษ์การสำรวจข้อมูลภาระงานการรับการประเมินจากหน่วยภายในและภายนอกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการติดตามเชิงประจักษ์การสำรวจข้อมูลภาระงานการรับการประเมินจากหน่วยภายในและภายนอกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี