Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

นโยบาย สพฐ.

ติดตามแผนปฎิบัติการ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นการพนันในสถานศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นการพนันในสถานศึกษา

  นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นการพนันในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี