Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดศิลปกรรม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด้วยในการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล มีมติขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านการวาดภาพและการถ่ายภาพ ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2019 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ "Building Blocks of Healthy Lifestyle" ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pmaconference.mahidol.ac.th/

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน