Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

การเปลี่ยนแปลงการเข้าโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์(Special Education Technology: SET)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การเปลี่ยนแปลงการเข้าโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ

และการศึกษาสงเคราะห์(Special Education Technology: SET)

(ด่วนที่สุด)

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (0627.pdf)0627.pdf นิเทศและติดตาม142 Kb430
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน