Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที้การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2561

  นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที้การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี