Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

(เพิ่มเติมตัวอย่างการรายงานสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีการเช่าอินเทอร์เน็ต) รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน (ระยะที่ ๒:มกราคม ๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน(ระยะที่ ๒ :ข้อมูลหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑) ตามแบบที่กำหนด ส่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ทาง E-mail,[email protected] และส่งFAX ๐๒ ๕๙๑๑ ๓๐๕ ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (0056.1.pdf)0056.1.pdf ict60 Kb48
Download this file (0056.2.pdf)0056.2.pdf ict50 Kb44
Download this file (0056.3.pdf)0056.3.pdf ict48 Kb38
Download this file (0056.4.pdf)0056.4.pdf ict53 Kb42
Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี