Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของโรงเรียน(ระยะที่ ๒ :หลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน(ระยะที่ ๒ :ข้อมูลหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑) ตามแบบที่กำหนด ส่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ทาง E-mail,[email protected] และส่งFAX  ๐๒ ๕๙๑๑ ๓๐๕  ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (0056.1.pdf)0056.1.pdf ict60 Kb64
Download this file (0056.2.pdf)0056.2.pdf ict50 Kb63
Download this file (0056.3.pdf)0056.3.pdf ict48 Kb52
Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี