Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

รัชกาลที่ 9 - พระมหากษัตริย์ไทย

แจ้งลิงค์ระบบรับส่งหนังสือราชการใหม่ ( AMSS++)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เนื่องจากรัฐบาลยกเลิก อินเทอร์เน็ต NOENet ทั่วประเทศ
สพป.นนทบุรี เขต 1จึงของแจ้งลิงค์ระบบรับส่งหนังสือราชการใหม่
( AMSS++) จากเดิม เป็นลิงค์ใหม่ คือ
http://202.29.211.115/amsspluss/
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (CCI03012561_00000.jpg)CCI03012561_00000.jpg ict720 Kb255
Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน