Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

การยกเลิกระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายMOE NET ของกระทรวงศึกษาธิการ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เรื่อง การยกเลิกระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ตามนโยบาย MOE NET ของกระทรวงศึกษาธิการ

  ให้ผู้บรืหารสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 (หลังเลิกประชุมผ่านระบบ Conference แล้ว:ประชุมผ่านระบบ Conference ตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น.)

 

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (4215.1.jpg)4215.1.jpg ict642 Kb63
Download this file (4215.2.jpg)4215.2.jpg ict343 Kb61
Download this file (4215.3.jpg)4215.3.jpg ict778 Kb61
Download this file (4215.4.jpg)4215.4.jpg ict585 Kb57
Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี