Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

การยกเลิกระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายMOE NET ของกระทรวงศึกษาธิการ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เรื่อง การยกเลิกระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ตามนโยบาย MOE NET ของกระทรวงศึกษาธิการ

  ให้ผู้บรืหารสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 (หลังเลิกประชุมผ่านระบบ Conference แล้ว:ประชุมผ่านระบบ Conference ตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น.)

 

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (4215.1.jpg)4215.1.jpg ict642 Kb211
Download this file (4215.2.jpg)4215.2.jpg ict343 Kb84
Download this file (4215.3.jpg)4215.3.jpg ict778 Kb85
Download this file (4215.4.jpg)4215.4.jpg ict585 Kb82
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี