Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

รัชกาลที่ 9 - พระมหากษัตริย์ไทย

การยกเลิกระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายMOE NET ของกระทรวงศึกษาธิการ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เรื่อง การยกเลิกระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ตามนโยบาย MOE NET ของกระทรวงศึกษาธิการ

  ให้ผู้บรืหารสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 (หลังเลิกประชุมผ่านระบบ Conference แล้ว:ประชุมผ่านระบบ Conference ตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น.)

 

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (4215.1.jpg)4215.1.jpg ict642 Kb409
Download this file (4215.2.jpg)4215.2.jpg ict343 Kb277
Download this file (4215.3.jpg)4215.3.jpg ict778 Kb240
Download this file (4215.4.jpg)4215.4.jpg ict585 Kb200
Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน