Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

การติดตามปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของบประมาณ ปี 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การติดตามปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อประกอบการพิจารณาของบประมาณ  ปี 2561

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี