Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 วาระ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 วาระ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 

 

           นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 วาระ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี