Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ติดตามแผนปฎิบัติการ

เจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิริโณทัยสกุล บิดานางสาวกาญจนา สิริโณทัยสกุล บุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ

                 นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิริโณทัยสกุล บิดานางสาวกาญจนา สิริโณทัยสกุล บุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพฯ

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี