Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี