Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ติดตามแผนปฎิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสำหรับครูวิชาการโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสำหรับครูวิชาการโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ฯ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ นนทบุรี

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี