Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สถานที่ตั้งปัจจุบันของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เลขที่ 198 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 02-0453271 - 2 e-mail: Nonthaburi.moe@gmail.com

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

ประเมินคุณธรรม ITA