Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รุ่น 1,2 เมื่อวันที่ 20,21 พฤษภาคม 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รุ่น 1,2 

 

          นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เชต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รุ่น 1,2 เมื่อวันที่ 20,21 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี