Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รุ่น 1,2 เมื่อวันที่ 20,21 พฤษภาคม 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รุ่น 1,2 

 

          นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เชต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รุ่น 1,2 เมื่อวันที่ 20,21 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี