Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ )  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2560

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1626.1.gif)1626.1.gif นโยบายและแผน148 Kb40
Download this file (1626.2.gif)1626.2.gif นโยบายและแผน83 Kb37
Download this file (1626.3.gif)1626.3.gif นโยบายและแผน96 Kb28
Download this file (1626.4.gif)1626.4.gif นโยบายและแผน109 Kb33
Download this file (1626.5.gif)1626.5.gif นโยบายและแผน184 Kb48
Download this file (1626.6.gif)1626.6.gif นโยบายและแผน166 Kb27
Download this file (1626.pdf)1626.pdf นโยบายและแผน749 Kb41
Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี