Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ )  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2560

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1626.1.gif)1626.1.gif นโยบายและแผน148 Kb29
Download this file (1626.2.gif)1626.2.gif นโยบายและแผน83 Kb25
Download this file (1626.3.gif)1626.3.gif นโยบายและแผน96 Kb16
Download this file (1626.4.gif)1626.4.gif นโยบายและแผน109 Kb21
Download this file (1626.5.gif)1626.5.gif นโยบายและแผน184 Kb35
Download this file (1626.6.gif)1626.6.gif นโยบายและแผน166 Kb14
Download this file (1626.pdf)1626.pdf นโยบายและแผน749 Kb28
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

ประเมินคุณธรรม ITA