Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย ประจำปี 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความยินดีกับนายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี ในโอกาสได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะศุโกศล กรุงเทพมหานคร

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี