Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

รัชกาลที่ 9 - พระมหากษัตริย์ไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจและยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2559 ในระบบโปรเเกรม Data management Crnter ( DMC ) ผ่านทางเว็ปไซต์ htt://pobb.bopp - obec.info/obec 59

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจและยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา  2559  ในระบบโปรเเกรม Data management  Center ( DMC ) ผ่านทางเว็ปไซต์ htt://pobb.bopp - obec.info/obec 59

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1240.1.gif)1240.1.gif นโยบายและแผน137 Kb231
Download this file (1240.2.gif)1240.2.gif นโยบายและแผน86 Kb224
Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน