Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

เนื้อหา

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้เรตสมาชิก

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Comments ()

การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (918.pdf)918.pdf ict610 Kb167
Comments ()

ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562

ให้เรตสมาชิก

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ขอแจ้งระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศดังกล่าว

Comments ()

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา เเละเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะที่ 1 ปี รุ่น 59 ( พ.ศ. 2563 - 2564 )

ให้เรตสมาชิก

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา 

เเละเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะที่ 1 ปี  รุ่น 59 ( พ.ศ. 2563 - 2564 )

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (2562.jpg)2562.jpg อำนวยการ367 Kb16
Comments ()

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเเละขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1

ให้เรตสมาชิก

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเเละขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกศึกษารูปแบบใหม่  ครั้งที่ 1

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1496530.pdf)1496530.pdf อำนวยการ202 Kb29
Comments ()

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุุรี

ให้เรตสมาชิก

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุุรี เขต 1

Comments ()

โครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ให้เรตสมาชิก

ด้วยสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นป.4-ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (27032562-1.pdf)27032562-1.pdf ส่งเสริมจัดการศึกษา122 Kb24
Comments ()

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน