เนื้อหา

ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ขอแจ้งระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศดังกล่าว