เนื้อหา

ครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"ครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น " เมื่อวันที่ 4 เมษายน2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 และได้รับเกียรติจากคณะทีมงานของ สสวท.นำโดย อาจารย์กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง ได้ตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์อบรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  ซึ่งรับผิดชอบ เป็นศูนย์อบรมสะเต็ม ให้แก่หน่วยงานทุกสังกัดในจังหวัดนนทบุรี