Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

เนื้อหา

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา​ 2562​ สำหรับครูพี่เลี้ยงระดับประถมศึกษา​ตอนต้น​ ระหว่างวันทึ่ 28​ ​- 30 มีนาคม​ 2562​ ณ​ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์​ 1

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา  2562  สำหรับครูพี่เลี้ยงระดับประถมศึกษาตอนต้น 

 

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา  2562  สำหรับครูพี่เลี้ยงระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันทึ่  28 - 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน