เนื้อหา

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทึ่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่  27  มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1