เนื้อหา

การประชุมทบทวนแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมทบทวนแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( ๑ ตำบล ๑โรงเรียนคุณภาพ) เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3