เนื้อหา

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นำโดยนายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตรวจสุขภาพประจำปีพ.ศ.2562 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรในสังกัดฯ เมื่อวันที่  21 มีนาคม  2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1