Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

เนื้อหา

การประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดีบชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดีบชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ปีการศึกษา 2561

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดีบชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ปีการศึกษา 2561 (ระดับสนามสอบ) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุราชประสิทธิ

Share

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน