เนื้อหา

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการและบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการและบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561 (ระดับศูนย์สอบ) 

 

นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการและบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561 (ระดับศูนย์สอบ) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2