เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

     ด้วย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็นหน่วยงานหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเพื่อความั่นคง และโครงการพิเศษอื่นๆ เพื่อให้การเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

     จึงของเชิญชวน ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และบ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยประสานรายละเอียดได้ที่ พันโท ปรีดา บุญอำพล หมายเลขโทรศัพท์ 081-426-6635