เนื้อหา

กีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน"สพฐ.เกมส์ 2561" จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน ระดับภาคต่อไป

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 กีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน"สพฐ.เกมส์ 2561" จังหวัดนนทบุรี 

         นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และนางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1   ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขัน กีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน"สพฐ.เกมส์ 2561" จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน ระดับภาคต่อไป