เนื้อหา

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 9/2561 

 

          นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1