เนื้อหา

การขอมีบัตรฯ/การออกแบบหนังสือรับรอง/การขอคัดสำเนา ก.พ.7

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ขั้นตอนการให้บริการ แบบ one stop service

1.การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.การออกแบบหนังสือรับรอง

3.การขอคัดสำเนา ก.พ.7